TEHNOLOGIJA

u proizvodnji vunenog prediva i ručnog pletiva.